En aquesta secció de la web volem parlar exclusivament de la figura del Coordinador Pedagògic, i explicar-vos perquè des del nostre Club ens vam decidir a crear, a personalitzar i a innovar al màxim amb aquesta figura, al considerar-la molt rellevant i veure que no podia faltar en l'organigrama de la nostra Entitat.

 

Coordinador Pedagògic, què vol dir aquest terme?

Com bé sabeu, la nostra Entitat es diu "fifLleida". Aquest terme inicial "fif", té a veure amb: "f" de futbol + i + "f" de formació.

Nosaltres entenem que de la mateixa manera que el nostre Club té dos Coordinadors Esportius (un per a l'etapa de Futbol11 i un per a l'etapa de Futbol7) que vetllen perquè els nostres jugadors i entrenadors segueixin els objectius i continguts d'aprenentatge establerts a cada etapa, també és imprescindible tenir un Coordinador Pedagògic.

Aquest Coordinador Pedagògic té un rol semblant als Coordinadors Esportius: vetllar perquè els nostres jugadors i entrenadors segueixin l'Ideari del Club.

Per nosaltres, una cosa no té sentit sense l'altra. Evidentment que som una Entitat de futbol, i que la nostra màxima preocupació és competir al màxim, a l'igual que dotar als nostres jugadors de les millors eines que afavoreixin la seva millora de les tècniques i habilitats... però tenim la certesa que si aprofitem tot el potencial que et dóna un esport com el futbol, es poden treballar els valors personals que hi van associats. I aquests si es treballen bé, no fallen mai, ja que et serviran com a aprenentatge de la vida.

 

D'on ens hem inspirat per crear el Coordinador Pedagògic?

De cap lloc. De fet, no tenim coneixement que aquesta figura existeixi en cap altra Entitat Esportiva. Estem orgullosos de dir, que aquesta figura "l'hem fet a mesura" després que fifLleida elaborarés el seu propi projecte de "formació personal".

Vam crear aquesta figura específica perquè tenim un interès real en treballar la "formació personal" dels nostres jugadors, no en dir simplement el que s'acostuma a dir en futbol base "nosaltres formem", "nosaltres treballem els valors"... La creació d'una figura específica com el Coordinador Pedagògic, i el destinar-li uns recursos importants, és ja una declaració total d'intencions. Volem contribuir a millorar la "formació personal", però fent-ho de veritat!!

Sabíem que si dipositàvem la "formació personal" únicament en mans dels entrenadors o Coordinadors Esportius, passaria el que acostuma a passar sempre: que l'esport acaba passant al davant de tot, i es faria el que es podria amb la "formació personal", però sense que arribés a tenir la intensitat que podria tenir si s'hi posa una persona que "està alliberada" totalment de tasques esportives.

Volem que hi hagi una persona formada dins del Club que els seus ulls no mirin la pilota, si es fa gol, o te'l fan... Cal que sigui una persona neutra i reflexiva que la seva atenció capti actituds, comportaments, maneres de fer, reaccions...

 

Qui pot ser Coordinador Pedagògic?

Ha de ser una persona amb uns coneixements ferms dins del món de l'Educació, ja sigui perquè té experiència en el món de la docència (Primària, Secundària o Batxillerat), perquè és pedagog, psicopedagog...

La formació acadèmica que tingui, serà important, però a més a més haurà de ser una persona reflexiva, dialogant, empàtica, motivadora...

 

A on arriba la "formació personal" que proposa fifLleida?

Partint de la base que els nens de la nostra Entitat hi venen un parell d'hores durant 3-4 dies a la setmana, nosaltres veiem que podem complementar l'acció formativa que els nostres jugadors reben a casa amb la seva família, o la que reben al seu centre educatiu.

No obstant, vam observar que com que la "formació personal" és un terreny tan ampli, calia concretar-lo al màxim perquè un s'hi pot perdre degut a la immensitat del treball que s'hi podria fer... Nosaltres ho vam acotar a la sèrie de tasques i responsabilitats que el Coordinador Pedagògic pot portar a terme gràcies a l'ajuda d'altres persones de l'Entitat que li donen un cop de mà: entrenadors, delegats, Coordinadors, Junta Directiva, pares...

El fet de delimitar-ho ajuda a concretar a les famílies fins allí on volem i podem arribar:

Nosaltres ens centrem en: treballar els 3 objectius principals del nostre Ideari de Club (respecte en sentit ampli, saber guanyar i saber perdre), atendre i orientar a les famílies que demanen la nostra col·laboració i ajuda, corregir i millorar comportaments i actituds que s'allunyen d'un bon fer a nivell esportiu, oferir un acompanyament a les famílies quan el seu fill es lesiona, fer un seguiment de si hi ha algun jugador que acumula massa amostacions arbitrals, a més a més de sensibilitzar a la "família fifLleida" sobre textos que convidin a la reflexió pel seu bon contingut.

 

Quines tasques porta a terme el Coordinador Pedagògic?

És una persona que té uns coneixements específics en el món de l'Educació, i que aportarà la funció de lideratge dins del Club en l'àmbit de la "f" de formació.

 • forma trimestralment als entrenadors del Club per tal que tinguin estratègies per complir els objectius principals del Club i que estan plantejats en el nostre Ideari:
  • respecte en sentit ampli: rival, àrbitre, públic, companys d'equip, entrenadors...
  • el saber guanyar sense fer sentir malament a l'equip contrari.
  • el saber perdre sense justificar-se amb factors externs als del propi equip: àrbitre, trampes de l'equip contrari...
 • atén i orienta a les famílies en aquelles qüestions del dia a dia que ens demanen un cop de mà.
 • coordina la resolució d'incidències conductuals que s'hagin produït en entrenaments o partits, ja sigui per part de jugadors, entrenadors o pares.
 • capta les preocupacions del grup de pares de l'equip, a través de la figura del Delegat d’equip. A partir d'aquí es buscaran fórmules per solucionar-les.
 • fa un seguiment de les lesions gestionades per la Mútua dels futbolistes dels jugadors que envia el nostre Club perquè la família així ens ho ha sol·licitat. A partir d'aquí farà un acompanyament a la família i al jugador. El Coordinador Pedagògic és el líder del procés, per davant del Coordinador Esportiu i l'entrenador.
 • revisa les actes dels partits, incidint sobretot en les targetes (i els motius) dels partits, gestionant també les sancions que arriben del Comitè de competició. A partir d'aquí tindrem indicis clars de si hi ha algun jugador que no té massa cura amb que li treguin targetes. Llavors caldrà parlar-ho amb ell i la seva família.
 • lidera la gestió i revisió dels Butlletins Informatius semestrals que s'entreguen a les famílies dos cops a l'any i on es pot veure l'evolució que tenen a nivell personal, així com també a nivell esportiu.
 • controla l'assistència dels jugadors de cada equip, centrant l'atenció a les faltes no justificades o retards.
 • aporta notícies interessants de premsa o d'Internet per a les famílies, convidant així a reflexionar sobre l'educació dels nostres fills.

 

 

Free business joomla templates