En el desenvolupament esportiu i formatiu considerem de gran importància els principis fonamentals de l’ètica i el “joc net”.

  

CODI D’ÈTICA ESPORTIVA. Consell d’Europa 24/09/92

  El Codi d’Ètica del consell d’Europa pel “joc net” és una declaració d’intencions acceptada pels Ministres europeus responsables de l’esport.

Parteix del principi que les consideracions ètiques en les es sustenta el “joc net” no constitueixen un element facultatiu, sinó quelcom essencial en tota activitat esportiva, així com en tot tipus de gestió que es realitza en el terreny de l’esport. Aportarà un sòlid marc ètic per lluitar contra les pressions que exerceix la societat moderna, les quals impliquen una amenaça per als fonaments tradicionals del esport, que es basen en el “joc net”, en l’esperit esportiu i en el moviment voluntari.

    

CODI DE “JOC NET” EN L’ESPORT FORMATIU

El codi te com a objectiu:

 - Tornar al esportista satisfacció i diversió.

- Conscienciar als adults que els nens i nenes juguen per sentir-se realitzats i no necessàriament per satisfer als adults.

- Estimular la participació en l’esport, fen-lo atractiu, segur i agradable per a tots.

- Contribuir a què tots els practicants del esport comprenguin les seves responsabilitats i la llibertat d’escollir entre el joc lleial i el deslleial.

   

CONCEPTE DE “JOC NET”

El “joc net” significa molt més que el simple respecte de les normes i recollirà els conceptes: d’amistat, de respecte a l’adversari i d’esperit esportiu. És més que un comportament, és una forma de pensar. El concepte s’amplia a la lluita contra les trampes, contra l’art d’enganyar sense vulnerar les normes, contra el dopatge, la violència física i verbal, la desigualtat d’oportunitats, l’excessiva comercialització i la corrupció.

El “joc net” és un concepte positiu. El Codi considera l’esport com una activitat sociocultural que enriqueix la societat i l’amistat entre les nacions, i que sempre es practica amb lleialtat. L’esport és considerat per si mateix com una activitat que, si s’exerceix amb lleialtat, permet a la persona conèixer-se, expressar-se i realitzar-se millor; desenvolupar-se, adquirir coneixements pràctics i demostrar les seves capacitats.

L’esport fa possible la interacció social, és font per gaudir i aporta benestar i salut. L’esport fa clubs i aficionats, ofereix l’ocasió de participar i d’assumir responsabilitats socials. A més, la participació responsable en determinades activitats pot ajudar al desenvolupament de la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

  

OBJECTIUS DEL CODI

El Codi intenta essencialment promoure el “joc net” entre nens i nenes i adolescents, els quals seran els esportistes adults i les figures del esport. Per descomptat, el Codi es dirigeix a les persones adultes i a les institucions que exerceixen una influencia directa o indirecta en el compromís i la participació dels joves en l’esport.

El Codi inclou el dret que tenen els nens i nenes, i adolescents a practicar un esport i a obtenir la satisfacció del “joc net”. A més recull la responsabilitat dels adults i les institucions en la seva condició de promotors del “joc net” i de garantir el respecte cap a aquest dret.

  

RESPONSABILITATS EN EL “JOC NET”

El Codi reconeix que la participació dels nens i els joves en les activitats esportives permet disposar d’un entorn social més ampli. S’admet que l’individu i la societat només pot aprofitar plenament els avantatges potencials de l’esport si el “joc net” deixa de ser un concepte secundari per convertir-se en preocupació central. Reconeix que totes les persones que, de forma directa o indirecta, afavoreixen i influeixen en l’experiència que nens i joves viuen en l’esport, tenen un paper fonamental en el seu desenvolupament.

Es tracta, concretament de:

- Els governs, en tots els nivells, inclosos els organismes que treballen amb els governs. Els participants en els sectors oficials de l’educació posseeixen una responsabilitat especial.

- Les organitzacions esportives i vinculades amb l'esport, en particular, les federacions esportives i els organismes dirigents. També les associacions d'educació física, els organismes i instituts vinculats a l'entrenament, les professions relacionades amb la medicina i la farmàcia, i els mitjans de comunicació.

- El sector comercial, fins de les activitats de producció, venta i màrqueting d'articles esportius, tindran així mateix que assumir les responsabilitats i contribuir a fomentar el "joc net". 

- Les persones, específicament: pares, docents, entrenadors, àrbitres, directius, administradors, periodistes, metges i farmacèutics, així com els esportistes de l’alta competició, que serveixen de models. El Codi s’aplica a totes les persones, amb independència que participin com a voluntaris o en qualitat de professionals. En la seva condició d’espectadors, les persones poden assumir responsabilitats complementaries.

Cada una de les institucions i persones tenen que assumir una responsabilitat i desenvolupar una funció. Aquest Codi d’ètica va dirigit a elles, i només serà efectiu si tots els actors del mon de l’esport estan units per assumir les responsabilitats definides en el mateix.

  

ELS GOVERNS

Els governs assumiran les responsabilitats següents:

- Afavorir l’adopció de criteris ètics, rigorosos en tots els àmbits en els que l’esport i està present.

- Animar i recolzar a les persones i organitzacions per a què apliquin principis ètics sans en les activitats vinculades amb l'esport.

- Animar als professors i monitors d’educació física a donar suficient importància a la promoció de l’esport i al “joc net” en els programes escolars de formació esportiva.

-  Ajudar a totes aquelles iniciatives que estiguin encaminades a promoure el “joc net” en l’esport, i sobretot entre els joves, i  també a encoratjar a les institucions a què concedeixen prioritat a aquest objectiu.

- Animar, en els àmbits nacional i internacional, la investigació amb la finalitat de millorar la comprensió dels complexos problemes que afecten a la pràctica de l’esport en els mes joves, i valorar l’abast dels comportaments indeguts i les oportunitats de promoure el “joc net”.

   

ORGANITZACIONS ESPORTIVES VINCULADES A L’ESPORT

Les organitzacions esportives i que estan vinculades al esport assumiran les responsabilitats següents:

Marc i sentit del “joc net”:

- Facilitar directives clares en les que es defineixin els comportaments de conformitat o contraris a l'ètica, i procurar que s'implanti un sistema d'estímuls i sancions coherents i ajustades a totes les modalitats i nivells de participació.

- Procurar que totes les decisions s'ajustin a un codi aplicable a la seva disciplina i inspirat en el Codi europeu.

- Sensibilitat a l'opinió dins del seu cercle d’influència respecte al concepte de “joc net”, mitjançant campanyes, recomanacions, material didàctic i ofertes de formació. Aquestes organitzacions tenen, a més a més, que supervisar estretament el funcionament d’aquestes activitats i avaluar els seus efectes.

- Posar en marxa sistemes que, a mes de l’èxit en la competició, gratifiquin el “joc net” i el desenvolupament personal.

- Donar recolzament i ajut als periodistes que fomenten la "bona conducta". 

  

El treball amb els nens i joves:

- Vetllar perquè les estructures participatives previnguin les necessitats específiques dels nens i nenes i dels joves en creixement, permetent la participació en diferents nivells, a partir de l’activitat recreativa fins l’alta competició.

- Recolzar la modificació dels reglaments per tal d’atendre les necessitats més necessàries per els joves, posant de relleu no només l’èxit competitiu, sinó també el “joc net”.

- Vetllar per la implantació de garanties que impedeixin l’explotació dels més joves, i en particular d’aquells que mostren aptituds que estan per sobre del seu nivell maduratiu.

- Procurar que tots els membres i afiliats a una organització assumeixin responsabilitats respecte als nens i joves i mantinguin les qualificacions necessàries per orientar-los, formar-los i educar-los i, especialment, vetllar perquè coneguin les transformacions biològiques i psicològiques que implica el procés de maduració del nen.

Free business joomla templates